Поцинковани профили Top Steel- Студено огънати профили

Студено огънати профили TOP STEEL

Студено огънати профили TOP STEEL Студено огънатите профили са използвани най-вече като вторични елементи на носещи конструкции на сгради, като покривни столици или стенни водачи. През последните години тези профили са използвани за изграждане на самата носеща конструкция на сградите.

Поцинкованите профили TOP STEEL са изработени от висококачествени îматериали : стомана S350GD + Z275.

Предимства

  • ННамалени срокове и разходи за изпълнение
  • Намалено време за монтаж
  • lБърз и лесен монтаж
  • Висока трайност на постройките
  • Перфектно разглобяема и рециклируема система
  • Висока устойчивост при земетресение

Детайли за продукта

Леките профили от поцинкована стомана се получават чрез студено прогресивно огъване на горещо пцинковани ламаринени ленти ( които преминават през няколко комплекти ролки) и могат да бъдат създадени автоматично предварително пробити, съгласно изискванията от проекта.

Детайли за продукта

Употребяването на системи създадени от тънка ламарина на практика означава по-малко стомана, а голямото разнообразие размери (могат да бъдат огънати персонализирани профилидори в малки серии, без значително нарастване на цената) дава възможност на проектантите да постигат добре оптимизирани структурни форми и съответно по-евтини.

Леките профили от поцинкована стомана представляват категория намираща се в пълен процес на развитие, благодарение на предимствата: намалени срокове и разходи за изпълнение, намалено време за ръчна обработка, бърз и лесен монтаж, висока трайност на постройките, перфектно разглобяема и рециклируема система, висока устойчивост при земетресение.

За повече информации

изтеглете pdf брошура