Панели Минерална Вата – Цени Панели Топанел

Панели от минерална вата

Панели от минерална вата Топлоизолационните панели с минерална вата се използват за покриване на изискванията относно огнеустойчивостта и в същото време за висока топлоизолация, като се употребяват за изграждане на покриви, тавани, фасади или преградни стени. .

Top Fire Wall 150 mm
EI 240'
 

Предимства

  • ​Всеки панел има огнеустойчивост менжду 30 – 240 мин (în в зависимост от типа, дебелината и разположението за монтаж на панела) и е защитен на двете страни с полиетиленово фолио с 50 µm (запазва се и по време на монтажа)
  • 180 минути огнеустойчивост  за Top Fire Wall 120 мм
  • Клаc на реактивност на огън A2 – s1d0
  • Бърз и лесен монтаж
  • Добри звукоизолационни свойства
  • Висока стойчивост при промяна на температурите и при излагане на  различни атмосферни условия
  • ТТрайност /дълга продължителност на живот
  • lШирока област на приложение: Индустриални халета, търговски центрове, шоурумове, хладилни камери, жилища и т.н.
  • Environment-friendly
  • Добри топлоизолационни свойства

Детайли за продукта

Панелите имат огнеустойчивост между 30 – 240 минути ( î в зависимост от типа, дебелината и разположението за монтаж на профила) .  Всеки панел е защитен на двете страни с полиотиленово фолио (запзава се и по време на монтажа)

Детайли за продукта

Фиксира се върху рамка изработена от метални профили (стомана), дървени профили или на метални лайсни (в бетон) и се свързват надлъжно -чрез профилирана система за съединяване, а напречно чрез частично изрязване на долната метална плоча и на топлоизолационния пласт, надслагване на панелите и закрепване със самопробивни винтове.

За повече информации

изтеглете pdf брошура