Топанел - продукт- Полиуретанови панели-и-PIR

Полиуретанови и PIR панели

Полиуретанови  и PIR панели Топлоизолационните панели с полиуретанова пяна се използват за постигане на възможно по-ниска топлопроводимост. Те запазват топлината, което води до намаляване на годишния разход на енергия, като се използват за изграждане на покриви, тавани, фасади или преградни стени.

Използвана полиуретанова пяна – без напълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди (CFC) – състой се от полиол и изоцианат с разпенващ агент. .

Предимства

    • liОгнеустойчивост между 15 – 30 минути ( в зависимост от типа и разположението за монтаж на панела) за топлоизолационните панели PIR от дебелина 50мм Клас на реакция на огън B – s2d0 Бърз и лесен монтаж Н Намалена o теглоli Висока устойчивост при промяна на температурите и при излагане на различни атмосферни условия

Детайли за продукта

Топлоизолационните панели PIR имат, începând дебелина от 50 мм, огнеустойчивост îмежду 15 – 30 минути (î в зависимост от типа и разположението за монтаж на панела).  Всеки панел е защитен с полиетиленово фолио (запазва се и през времето в което се îмонтира). 

Детайли за продукта

Фиксира се върху рамка изработена от метални профили (стомана), дървени профили или на метални лайсни (в бетон) и се свързват надлъжно -чрез профилирана система за съединяване, а напречно чрез частично изрязване на долната метална плоча и на топлоизолационния пласт, надслагване на панелите и закрепване със самопробивни винтове.

За повече информации

изтеглете pdf брошура